Aktualności

W naszej firmie

12 Kwi 2021

Ambitny plan inwestycyjny Krynicy Vitamin

Krynica Vitamin, jeden z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych, niskoalkoholowych i środków do dezynfekcji, planuje wydać w 2021 roku na inwestycje nawet 38 milionów złotych. Wśród najważniejszych inwestycji jest m.in. przebudowa linii produkcyjnych w zakładzie w Dziadkowskiem-Folwarku na Podlasiu oraz rozbudowa części chemiczno-kosmetycznej w Niechcicach. W długim terminie zrealizowane inwestycje przyniosą wzrost mocy produkcyjnych, poprawę jakości oraz rozszerzenie portfolio produktowego Krynicy Vitamin.
Krynica Vitamin 2021 rok rozpoczęła od przebudowy linii produkcyjnych w zakładzie w Dziadkowskiem-Folwarku na Podlasiu. Celem inwestycji jest oddzielenie produkcji napojów niskoalkoholowych od tych bezalkoholowych. W związku z realizacją zawartego w IV kw. 2020 r. kontraktu na produkcję napojów typu hard seltzer na rynek amerykański, spółka wykorzystuje obecnie tylko do 60 proc. mocy. Produkcja napojów na bazie sfermentowanego cukru wymaga zastosowania specjalistycznej technologii i reżimu mikrobiologicznego, co wyklucza jednoczesną produkcję innych napojów w tym samym czasie. Zmiana organizacji pracy i przebudowa linii  produkcyjnej uwolni rezerwy.
– Pierwszy kwartał traktujemy jako inwestycję, która zaprocentuje w kolejnych kwartałach i latach. Zapotrzebowanie na napoje jest spore. Pełne moce produkcyjne uzyskamy w połowie II kwartału, a w całym roku powinniśmy wyprodukować 500 mln sztuk napojów, wobec 450 mln w 2020 roku. Realizacja tej inwestycji jest kluczowa z punktu widzenia rozwoju Krynicy Vitamin – powiedział Piotr Czachorowski, prezes Zarządu Krynicy Vitamin SA.
 

Spółka ma ambitny plan inwestycyjny na rok 2021, znacznie przekraczający nakłady roku ubiegłego, które wyniosły 16 mln zł. Jest to duży wysiłek finansowy, ale spółka ma stabilne podstawy i będzie starała się pozyskać częściowo zewnętrzne finansowanie.
– Na przełomie II i III kw. będziemy budować halę copackingową o powierzchni 3 tys. m kw. w zakładzie produkcyjnym w Dziadkowskiem-Folwarku. Koszt inwestycji to ok. 3-4 mln zł.  Ponieważ działamy kompleksowo i dostarczamy gotowe rozwiązania do sklepów, sieci handlowe oczekują od nas, by na palecie napoje były pakowane w kilku smakach w jednej zgrzewce. Większość tych operacji wymaga dzisiaj ręcznego pakowania – dodaje Piotr Czachorowski.
Spółka planuje przeznaczyć ok. 10 mln zł na dokończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków, ale decyzja jest uzależniona od otrzymania pozwoleń administracyjnych. Czas oczekiwania na decyzje organów znacznie wydłużył się z powodu pandemii koronawirusa.
– Rozbudowa oczyszczalni już pochłonęła w poprzednich latach 5 mln zł. Chcemy dostosować jej moce do rosnących mocy produkcyjnych zakładu na Podlasiu. Realizujemy szereg innych projektów proekologicznych. Opracowujemy odpowiedź na światowe trendy związane z gospodarką  obiegu zamkniętego, obniżką śladu węglowego, większą automatyzacją i kontrolą procesów technologicznych i logistycznych. Rozpoczęliśmy wdrożenie systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie logistyką i produkcją (WMS/MES/APS). Nieprzerwanie inwestujemy w modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych oraz urządzeń do pakowania – mówi Piotr Czachorowski.
 
Krynica Vitamin inwestuje też w rozbudowę części chemiczno-kosmetycznej. Spółka chciałaby działać usługowo dla innych marek i sieci handlowych, czyli wdrożyć model biznesowy, który sprawdził się w napojach. W III kw. 2020 roku Krynica Vitamin rozpoczęła prace modernizacyjne w Niechcicach pod Piotrkowem Trybunalskim. Spółka Niechcice sp. z o.o., zależna w 100 proc. od Krynicy Vitamin, posiada tam 15-hektarową działkę. Wkrótce powinien zakończyć się remont jednego z budynków i dostosowanie go do produkcji chemiczno-kosmetycznej. Łączna wartość inwestycji wyniesie ok. 3 mln zł.

Więcej aktualności