Aktualności

W naszej firmie

Niższe przychody i wyższy zysk Krynicy Vitamin w I półroczu 2022 roku - Krynica Vitamin

01 Wrz 2022

Niższe przychody i wyższy zysk Krynicy Vitamin w I półroczu 2022 roku

Krynica Vitamin SA, jeden z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych, w pierwszym półroczu br. wypracowała 179 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 11,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. Mimo niższych przychodów, wynikających ze zmiany modelu biznesowego, Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wypracowała 13,5 mln zł wyniku EBITDA (wzrost o proc. 18 rdr), a także 5,7 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 20 proc. rdr.
 
Kluczowe czynniki mające wpływ na wyniki finansowe to częściowa zmiana modelu biznesowego, polegająca na produkcji napojów na surowcach i opakowaniach powierzonych przez klientów. Przełożyło się to na niższe przychody Spółki, mimo wyższych wskaźników EBITDA i zysk netto.

- Pomimo rosnących kosztów pracy i wytworzenia, szalejącej inflacji, rentowność na poziomie EBITDA wzrosła o 2,1 mln zł w stosunku do wyniku w pierwszym półroczu 2021 roku. Mierzyliśmy się z drastycznym wzrostem kosztów obsługi zadłużenia, zaburzeniami w łańcuchach dostaw, a wojna w Ukrainie spotęgowała negatywne czynniki makroekonomiczne i geopolityczne. Nie wiemy, co będzie się działo z cenami surowców, opakowań czy transportu. Sytuacja na rynku pozostaje niepewna – ocenia Piotr Czachorowski, prezes zarządu Krynicy Vitamin SA.
Jednym z wyzwań, przed którym stoi spółka jest ryzyko braku ciągłości dostaw energii w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym, w szczególności gazu i prądu.

- Żaden dostawca energii elektrycznej i gazu nie zagwarantuje nam ciągłości dostaw, jednak podjęliśmy szereg działań, by zniwelować to ryzyko. Zainwestowaliśmy m.in. w termomodernizację rurociągów transportujących parę wodną i ciepłą wodę, a także wymienników ciepła i urządzeń grzewczych. Pozwoliło to ograniczyć zużycie energii. Ponadto, mimo wymiany kotłów parowych zasilanych olejem napędowym na gazowe, pozostawiliśmy sobie możliwość alternatywnego zasilania jednego z kotłów olejem, gdyby były niedobory gazu. To pozwoli nam na zniwelowanie ryzyka ograniczania bądź przerywania produkcji przy 9. Stopniu zasilania i wyższych. Jednak  w najbliższych miesiącach dynamika na rynku energii będzie duża – dodał Piotr Czachorowski.

W pierwszym półroczu Krynica Vitamin wyprodukowała mln sztuk napojów 262 mln sztuk napojów (wzrost o 23 proc. rdr z 213 mln sztuk w analogicznym okresie 2021 r.).
 - Wyższy wolumen produkcji przełożył się na wyższy wskaźnik EBITDA i zysk netto. O jedną czwartą wzrosła produkcja napojów w puszce aluminiowej – ze 189 mln sztuk w pierwszym półroczu 2021 roku do 236 mln sztuk bieżącym okresie rozliczeniowym. Puszka aluminiowa od lat jest naszym głównym opakowaniem. Aluminium jest surowcem uniwersalnym, lekkim w transporcie i ekologicznym, gdyż surowiec wtórny można przetwarzać w nieskończoność. Produkcja napojów PET pozostaje na tym samym poziomie. Rośnie za to udział w sprzedaży formatu szklanego, podejmujemy działania, by segment szklany dalej rozwijać – powiedział Piotr Czachorowski.
 
Spółka kontynuowała rozwój współpracy z dotychczasowymi klientami z Polski i zagranicy. W raportowanym okresie najważniejszym zagranicznym rynkiem Spółki były Niemcy. Poza Polską Krynica Vitamin realizowała sprzedaż do ok. 30 krajów.
Celem Spółki na bieżący rok jest dalszy wzrost efektywności działań m.in. w wyniku rozpoczęcia nowych projektów inwestycyjnych oraz zapewnienie pełnego wykorzystania posiadanych zdolności produkcyjno-logistycznych poprzez ekspansję na nowe rynki i nowe produkty. Priorytetem Spółki pozostaje dywersyfikacja – klientów, rynków zbytu, dostawców opakowań i surowców. Krynica Vitamin inwestuje również w rozwój nowych technologii.
Krynica Vitamin od niemal 30 lat kreuje rynek napojów w Polsce, tworząc innowacyjne produkty, będące odpowiedzią na prozdrowotne trendy. Firma jest wizytówką polskiego przemysłu spożywczego i napojowego na świecie. W 2021 roku Krynica Vitamin wyprodukowała ponad 465 mln sztuk napojów. Udział eksportu stanowił w 2021 r. niemal dwie trzecie całej sprzedaży napojów - 63 proc., a głównymi rynkami eksportowymi były Stany Zjednoczone i Niemcy.

Więcej aktualności

Czy masz skończone 18 lat?