Aktualności

W naszej firmie

26 Sie 2021

Ponad 15-procentowy wzrost przychodów Krynicy Vitamin ze sprzedaży napojów mimo zawirowań na rynkach międzynarodowych

Krynica Vitamin publikuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku.

Krynica Vitamin, jeden z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych, w drugim kwartale br. musiała się zmierzyć z wieloma wyzwaniami, które miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy w pierwszym półroczu 2021 r. Do kluczowych czynników wpływających na wypracowane wyniki miała w szczególności nieprzewidywalność na rynku surowców, co przełożyło się na małą dostępność i wzrost cen opakowań oraz rosnące koszty transportu, w tym frachtu. Zgodnie z opublikowanym raportem okresowym za pierwsze 6 miesięcy 2021 roku, notowana na GPW spółka wypracowała w pierwszym półroczu 2021 roku 202,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co przełożyło się na 5,2 mln zł zysku z działalności operacyjnej oraz 4,8 mln zł zysku netto.


Krynica Vitamin zwraca uwagę, że w obszarze głównej działalności przychody ze sprzedaży napojów wzrosły o ponad 15 proc. r/r. Celem Spółki jest pozyskiwanie klientów z wysokim wolumenem produkcji. Krynica Vitamin w drugim półroczu skupia się na dalszym umacnianiu swojej pozycji na rynku produkcji napojów oraz dywersyfikacji geograficznej, szukając klientów także w Europie i odbiorców, do których może dotrzeć transport kołowy.

- Nasza sytuacja finansowa jest stabilna, a rozwój niezagrożony, mimo zawirowań. Pandemia koronowawirusa zachwiała globalnym rynkiem, łańcuch dostaw został zaburzony, a wzrost cen surowców zaskoczył przedsiębiorców. To przełożyło się na ograniczony dostęp do opakowań - w szczególności puszki aluminiowej, materiałów potrzebnych do pakowania produktów, jak palet drewnianych, folii czy kartonu. Stale rosną koszty pracy, a także koszty transportu – powiedział Piotr Czachorowski, prezes zarządu Krynicy Vitamin SA.
Zarząd spółki zauważa wzrost kosztów transportu, przede wszystkim morskiego. W 2021 r. USA są – obok Niemiec - głównym rynkiem eksportowym.

- Gdy na początku roku wysyłaliśmy napoje do Nowej Zelandii i Australii, nie braliśmy pod uwagę ograniczeń w handlu międzykontynentalnym. Nie minęło pół roku, a koszty dostaw wzrosły nawet dziesięciokrotnie. To ogromne wyzwanie w eksporcie zamorskim. Nie tylko wzrosły ceny frachtu, w Europie brakuje kontenerów, a w amerykańskich i chińskich portach są opóźnienia w rozładunkach. Wiele branż odczuwa skutki zaburzonego łańcucha dostaw, nawet kilkudniowe zablokowanie kanału sueskiego czy ograniczenia pracy dużych portów w Chinach, niosą za sobą negatywne konsekwencje dla handlu. Pomimo trudnych warunków skupiamy się na maksymalnym wykorzystaniu zasobów i środków. W związku z wydłużeniem procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych, przesuwamy harmonogram inwestycji. Plan wydatków inwestycyjnych na poziomie 38 mln zł zostanie zrealizowany na poziomie ok. 60 procent. Pozostałe nakłady zostaną przesunięte na późniejsze okresy - powiedział Piotr Czachorowski.

Krynica Vitamin w obecnych trudnych warunkach rynkowych koncentruje się na rozwoju w segmencie napojów, w którym ma największe kompetencje, doświadczenie i pozycję rynkową. Spółka zawarła w ostatnim czasie nowe umowy, o których informowała inwestorów. W celu zwiększenia efektywności finansowej, dział R+D przygotowuje nowe formuły napojów, m.in. z mniejszą ilością cukru.

Więcej aktualności

Czy masz skończone 18 lat?