Fundusze unijne - Krynica Vitamin

Fundusze unijne

Tytuł projektu:

Wdrożenie autorskiej technologii procesowania puszek z napojami w Krynica Vitamin

Cel Projektu:

Celem głównym projektu jest wdrożenie do praktyki gospodarczej wyników prac badawczo – rozwojowych (B+R) przeprowadzonych przez Wnioskodawcę, efektem których jest autorska, unikalna w skali świata, technologia procesowania puszek z napojami.

Planowane efekty:

  • Wdrożenie autorskiej technologii procesowania puszek z napojami w Krynica Vitamin
  • Trwałe, mechaniczne usunięcie oryginalnych grafik naniesionych na powierzchnie boczne puszek, ich odpowiednie przygotowanie oraz nałożenie nowych etykiet z folii termokurczliwej.

Całkowita wartość projektu:

1 756 440,00 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich:

642 150,00 PLN