Zrównoważony biznes - Krynica Vitamin

Społeczna
odpowiedzialność
biznesu

Idea zrównoważonego biznesu jest nam szczególnie bliska i wyrasta
z rodzinnych korzeni firmy. Rozwój ekonomiczny idzie w parze z dbałością
o lokalną społeczność i troską o środowisko naturalne.

Wzajemny szacunek, uczciwość i tolerancja to fundamenty, na których budujemy relacje w zespole. Suma tych dobrych praktyk pozwala nam stawać się coraz to lepszym pracodawcą i partnerem biznesowym godnym zaufania.

Surowce z recyklingu

Idea wykorzystywania surowców pochodzących z recyklingu dotyczy również metalu i szkła, a ich zaletą jest to, że mogą być wielokrotnie poddawane odzyskowi, nie tracąc przy tym jakości.

Nasi dostawcy dokładają najwyższych starań, aby zmaksymalizować wydajność recyklingu, co w praktyce oznacza, że poziom recyklingu wynosi 81% dla odpadów szklanych, zaś dla opakowań aluminiowych 74,5%.

Zaufani kooperanci

Ideę odpowiedzialnego biznesu komunikujemy zarówno wśród pracowników,
jak i kontrahentów. Stanowi ona jedno z kryteriów wyboru dostawców. Zależy nam bowiem, aby szacunek dla środowiska oraz ludzi łączył wszystkich, którzy dla nas pracują.

Równe szanse

Jesteśmy przekonani, że kompetencje pracownika wynikają
z jego doświadczenia, a nie są pochodną płci.

W Krynicy Vitamin gwarantujemy równe szanse kobietom,
jak i mężczyznom - udział kobiet na kluczowych stanowiskach
kierowniczych wynosi 55%.

W obliczu kryzysu

W obliczu kryzysu reagujemy dynamicznie i skutecznie. W związku z wybuchem światowej epidemii COVID-19, uruchomiliśmy dodatkową linię produkcyjną wytwarzającą płyn do dezynfekcji rąk.

Płyn Hygea Med stał się naszą odpowiedzią na realne potrzeby rynku wynikające z zagrożenia pandemią koronawirusa. Bacznie obserwując sytuację w kraju i na świecie, nadaliśmy najwyższy priorytet produkcji środka do dezynfekcji, aby zapewnić klientom i konsumentom możliwość ochrony osobistej.

Czy masz skończone 18 lat?