Spółka - Krynica Vitamin

Spółka

Ostatnia aktualizacja: 2021-07-28

KRVITAMIN

(PLKRVTM00010)

Kurs (PLN):

19,0000

Kurs maks. (PLN): 19,1600
Kurs min. (PLN): 18,7400

Zmiana (PLN):

-0,04 (-0,21%)

Kurs otwarcia (PLN): 19,0400
Kurs odniesienia (PLN): 19,0000
Suma wolumenu: 79468

Akcjonariat

Akcjonariusz (ponad 5%) Liczba głosów Liczba akcji Struktura wg liczby głosów Struktura wg liczby akcji
Zinat Sp. z o.o. 8 084 696 8 084 696 65,99% 65,99%
Molinara sp. z o.o. 2 437 572 2 437 572 19,90% 19,90%
Pozostali 1 729 545 1 729 545 14,11% 14,11%
RAZEM: 12 251 813 12 251 813 100,00% 100,00%

Zarząd

Imię i nazwisko Funkcja w zarządzie Data powołania do Zarządu Doświadczenie zawodowe
Piotr Czachorowski Prezes Zarządu 14 maja 2015 Pobierz
Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu 03 października 2016 Pobierz
Wojciech Piotrowski Członek Zarządu 01 czerwca 2021 r. POBIERZ

Rada nadzorcza

Imię i nazwisko Funkcja w Radzie Nadzorczej Data powołania do Rady Nadzorczej Doświadczenie zawodowe
Maciej Witucki Przewodniczący 1 maja 2021 Pobierz
Jerzy Suchnicki Wiceprzewodniczący 1 maja 2021 Pobierz
Agata Mazurowska-Rozdeiczer Członek niezależny RN 1 maja 2021 Pobierz
Agnieszka Hajduk Członek niezależny RN 3 grudnia 2018 Pobierz
Wojciech Buczak Członek niezależny RN 1 maja 2021 Pobierz


KOMITETY RADY NADZORCZEJ:KOMITET AUDYTU:

Agnieszka Hajduk - Przewodnicząca  
Agata Mazurowska-Rozdeiczer  
Jerzy Suchnicki  

 

KOMITET STRATEGII I ROZWOJU:

Wojciech Buczak - Przewodniczący  
Maciej Witucki  

Walne zgromadzenie

28.06.2021Zwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
07.06.2021Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
29.03.2021Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
31.08.2020Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
27.04.2020Zwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
02.05.2019Zwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
03.12.2018Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
28.06.2018Zwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
13.12.2017Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
28.06.2017Zwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
29.06.2016Zwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej

Dokumenty

Kontakt

Tomasz Kułakowski
Rzecznik Prasowy
ir@krynicavitamin.com
+48 885 551 008

Na pytania od inwestorów odpowiadamy w terminie do 14 dni.

Ład korporacyjny 

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 

materiały dla inwestorów

rekomendacje i analizy na temat spółki

Relacje inwestorskie

odpowiedzi na pytania inwestorów

informacje na temat zmian w kapitale zakładowym spółki

 

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

30 września 2021 r. skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2021 r.
8 listopada 2021 r. skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r.


POŁĄCZENIE KRYNICA VITAMIN S.A. ZE SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ NIECHCICE SP. Z O.O.