Spółka - Krynica Vitamin

Spółka

Ostatnia aktualizacja: 2024-06-18

KRVITAMIN

(PLKRVTM00010)

Kurs (PLN):

12,0000

Kurs maks. (PLN): 12,0000
Kurs min. (PLN): 11,5500

Akcjonariat

Akcjonariusz (ponad 5%) Liczba głosów Liczba akcji Struktura wg liczby głosów Struktura wg liczby akcji
Zinat Sp. z o.o. 8 195 527 8 195 527 66,89% 66,89%
Molinara sp. z o.o. 2 437 572 2 437 572 19,90% 19,90%
Pozostali 1 618 714 1 618 714 13,21% 13,21%
RAZEM: 12 251 813 12 251 813 100,00% 100,00%

Zarząd

Imię i nazwisko Funkcja w zarządzie Data powołania do Zarządu Doświadczenie zawodowe
Piotr Czachorowski Prezes Zarządu 07 czerwca 2022 r. Pobierz
Mateusz Jesiołowski Członek Zarządu 07 czerwca 2022 r. Pobierz
Marta Kamińska Członek Zarządu 07 czerwca 2022 r. POBIERZ
Jarosław Wichowski Członek Zarządu 19 lutego 2024 r.  POBIERZ

Rada nadzorcza

Imię i nazwisko Funkcja w Radzie Nadzorczej Data powołania do Rady Nadzorczej Doświadczenie zawodowe
Maciej Witucki Przewodniczący 1 maja 2021 Pobierz
Jerzy Suchnicki Wiceprzewodniczący 1 maja 2021 Pobierz
Agata Mazurowska-Rozdeiczer Członek RN 1 maja 2021 Pobierz
Agnieszka Donica Członek RN 25 stycznia 2024 Pobierz
Wojciech Piotrowski Członek RN 20 listopada 2023 POBIERZ
 


KOMITETY RADY NADZORCZEJ:KOMITET AUDYTU:

Jerzy Suchnicki - Przewodniczący  
Agnieszka Donica  
Agata Mazurowska-Rozdeiczer   

Walne zgromadzenie

28.06.2024Zwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
04.01.2024NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIEDowiedz się więcej
20.11.2023NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIEDowiedz się więcej
26.06.2023Zwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
09.11.2022Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
13.10.2022Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
22.06.2022Zwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
28.06.2021Zwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
07.06.2021Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
29.03.2021Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
31.08.2020Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
27.04.2020Zwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
02.05.2019Zwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
03.12.2018Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
28.06.2018Zwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
13.12.2017Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
28.06.2017Zwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej
29.06.2016Zwyczajne Walne ZgromadzenieDowiedz się więcej

Dokumenty

Kontakt

[email protected]


Na pytania od inwestorów odpowiadamy w terminie do 14 dni.

Ład korporacyjny 

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
 

materiały dla inwestorów

rekomendacje i analizy na temat spółki

Relacje inwestorskie

Podsumowanie I połowy 2021 R.

odpowiedzi na pytania inwestorów

informacje na temat zmian w kapitale zakładowym spółki

 

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

30 WRZEŚNIA 2022 R. RAPORT OKRESOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.
28 LISTOPADA 2022 R. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2022 R.


POŁĄCZENIE KRYNICA VITAMIN S.A. ZE SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ NIECHCICE SP. Z O.O. 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Krynicy Vitamin SA
 

Czy masz skończone 18 lat?